torsdag 7 juli 2011

Henriksdalskajen

Efter en promenad idag måste jag tyvärr konstatera att den nya sträckan som jag hoppats kunna vara en rolig sträcka på henriksdalskajen, likt många andra sträckor i staden, kommer utvecklas till en massiv parkeringsplats för båtar! Ett massivt arbete har spenderats på att förankra böjar längs kajen och nu är det bara båtarna som fattas. Eftersom bojarna ligger 10-15 meter ut från kajen och det endast är runt 3 meter mellan dessa kommer det bli tämligen omöjligt att fiska där även utanför båtsäsongen om man inte begränsar sig till kort TP alt långspö. Synd på en sträcka som hade potential att bli bra för rullspöfiske då djupet till skillnad från många andra kajer i staden är hanterbart. Skulle gissa att både feeder och waggler hade varit roligt att köra här.
Nya fina (ironi) bojar längs hela låga kajen


Passerade även kanalsträckan som användes på DM 2010, som tur är för smal för kajanläggningar så man slipper båtarna men tyvärr väldigt utsatt för vågor och svall om man fiskar på en dag med båttrafik.
  
Och sträckan jag alldrig fiskat på men som varje gång jag går förbi startar igång bolo-suget igen. Tyvärr bara 8-10 peggar lång men kanske lämplig för en kula. Fördelen med denna sträcka är att det så naturlig slänt ut i vattnet som du får i kanalen och sträckan är något grundare än vid kajen längre uppströms. Dessutom sitter man längre från promenadstråket så det blir mindre störningsmoment av förbipasserande

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar